HERMESplus – TANDEMplus – MOVEOplus

HERMESplus is een netwerk van partners die de beschikbare mogelijkheden en middelen beter op elkaar willen afstemmen.

Doel is zoveel mogelijk de best gepaste psychiatrische zorg te bieden in de omgeving waar de cliënt woont.

Het netwerk is beschikbaar daar waar onze partners actief zijn. HERMESplus investeert o.a. in een mobiel crisisteam, TANDEMplus, en gedecentraliseerde langdurige zorg, MOVEOplus.

In 2018 werd het mobiele crisisteam TANDEMplus in dit gebouw geïnstalleerd. Het team gebruikt een verdieping waar de telefoonontvangst is. Oproepen voor dit team komen hierbinnen.

Het team gebruikt de vergaderzaal ook voor teamvergaderingen.

Sinds de oprichting van het mobiele team voor langdurige zorg MOVEOplus – dat actief is in de Brusselse Vijfhoek, Molenbeek en Anderlecht – wordt het Circuit gebruikt voor zowel hun wekelijkse inschrijvingsvergadering als hun wekelijkse intervisie.