Labolobo

Labolobo is makers van sociale verbindingen sinds 2014. Hun missie is om uiteenlopende generaties in een stedelijke omgeving samen te brengen voor meer sociale cohesie en solidariteit.

Het mengen van generaties is een directe en effectieve manier om onze senioren spontaan actief te houden en hun isolement te doorbreken, of ze nu nog thuis zijn of in een zorginstelling leven.

Intergenerationele ontmoetingen maken jongeren bewust van de problemen die gepaard gaan met het ouder worden en helpen hen met de ontwikkeling van hun empathie. Het regelmatige contact met de oudere generaties, binnen een zorgzame en creatieve context, verankert onze kinderen in een constructieve continuïteit boordevol zingeving.

Doelstellingen

  • Het doorbreken van het isolement van senioren, het waarderen van hun potentieel
  • Jongeren sensibiliseren voor intergenerationele solidariteit
  • Meer sociale cohesie, wederzijdse hulp en overdracht om de banden tussen de generaties te herstellen
  • Bevordering van culturele participatie en kwalitatieve artistieke praktijken