Situering

SIGNAALFUNCTIE IN DE WIJK
Hulpverleners die actief zijn in het sociaal werk worden soms geconfronteerd met situaties en personen waarvoor de aangewezen zorg buiten hun opdracht of mogelijkheden valt.

SIGNALEREN
In dit overleg hebben hulpverleners die actief zijn in de wijk de mogelijkheid om deze situaties voor te leggen aan professionele medewerkers uit organisaties van dezelfde omgeving.

DELEN
Deze uitwisseling kan bijdragen tot uitbreiding van het zorgnet-werk van de persoon en zo – door samenwerking – gedeelde zorg ontwikkelen.

INFORMATIE
Soms volstaat het delen van informatie of het uitwisselen van nuttige contacten om nieuwe of aanvullende mogelijkheden te hebben in de begeleiding.

ONTMOETEN
Naast het ontwikkelen van een gedeeld traject, biedt deze bijeenkomst ook de mogelijkheid om hulpverleners – die in elkaars omgeving actief zijn – te ontmoeten. Dit draagt bij tot beter oriënteren en integratie van zorg in de wijk.

PRAKTISCH

  • Het delen van informatie rond personen is onderwerp van een strikt deontologisch kader waarin deelnemers zich inschrijven.
  • Naast nieuwe vragen, wordt op de bijeenkomst een korte feedback gegeven over voordien besproken situaties.
  • De vergaderingen worden 6 keer per jaar georganiseerd. Het is aangewezen om vooraf aan te geven indien u een situatie wenst voor te leggen. (via mail: marcelline.gakunu@hermesplus.be of circuit.csmantoninartaud@gmail.com)