Equipe

Equipe :

  • Janne Speeleveld, psychosociaal medewerkster
  • Violette Musuvaho, psychosociaal medewerkster
  • Ezra Kavena, psychosociaal medewerker
  • Mireille Serck: ervaringsdeskundige

Vrijwillilgers :

  • Sara – op woensdag : voor de soep
  • Thomas – op maandag : muziekatelier