Equipe

Equipe :

  • Amélie Vidal, psychosociaal medewerkster – psychologe
  • Mireille Serck, ervaringsdeskundige
  • Soukaïna Erriyahi, stagiaire sociaal werkster (duur : 2 jaar)
  • Catarina Cardoso Figueira, stagiaire sociaal werkster (duur : 2 jaar)

Vrijwillilgers :

  • Sara – op woensdag : voor de soep
  • Moussa – op donderdag : permanentie
  • Claude – op donderdag : permanentie