Club Norwest

Club Norwest is een plaats van verbinding open voor iedereen. Het is elke dag van de week open. Het is elke dag van de week open. Het is een plaats van welkom en uitwisseling. Het doel is verbanden te leggen. Activiteiten of workshops zoals koken, schrijven, creatie worden bedacht en opgezet door de leden van de Club en voor degenen die het wensen.

Sinds september 2021 reist Circuit naar de Norwest Club voor een animatie over de plaatsen van links. Soms worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd met leden van Circuit en leden van de Norwest Club.